फडके पुलको साहारा

भोजपुरको दुर्गम स्थानहरुमा अझै पनि व्यस्थित र्झोलुङ्गे पुल बन्न नसक्दा सर्वसाधारणहरु जोखिमपुर्ण अवस्थामा यस्तो फडके पुल तर्न बाध्य छन ।

 

भोजपुरको दुर्गम स्थानहरुमा अझै पनि व्यस्थित र्झोलुङ्गे पुल बन्न नसक्दा सर्वसाधारणहरु जोखिमपुर्ण अवस्थामा यस्तो फडके पुल तर्न बाध्य छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार